Ofte stilte spørsmål

Tiny house er et komplementært fritidsbolig på opp til 45 kvadratmeter som kan transporteres på en lastebil fra fabrikk til der kunden måtte ønske å få det satt opp.
Det kan være opptil 4,0m meter i bredde, kan innredes for permanent bolig (uten livsløpsstandard) og være 4 meter høyt.
Ja. Vi kan utforme bygget ditt akkurat slik du vil ha det. Du kan gjøre endringer i våre eksisterende modeller eller lage et unikt bygg.
Vi ordner alt som har med huset å gjøre. Du må ordne et sted å plassere huset (tomt/grunn), sørge for et dekke, utarbeide tilkoplinger og søke kommunen. Vi hjelper deg gjerne hele veien og sørger for at alt er gjort i riktig rekkefølge.
Du kan kontakte oss via skjemaet her på nettsiden eller ring 63 89 49 21.
Vi blir enige om spesifikasjoner, valg av møbler og utstyr. Vi avklarer hvilke leveringsalternativer vi har med tanke på tid, og skriver deretter en avtale. Vi forutsetter at søknaden din med byggetillatelse er gitt.
Når bygget er godkjent, sender vi en faktura for på 50 % av prisen (Deretter 40% ved levering, og de siste 10 % etter 7 dager – når du har fått sett gjennom huset ordentlig) .
Du forbereder grunner etc. i henhold til tegninger fra oss.

Vi er tilgjengelige for eventuelle spørsmål eller problemer som kan oppstå underveis. Vi bygger huset ditt, som deretter leveres.
Du betaler ytterligere 40% av prisen vi var enige om når huset ble levert. Etter det vil du ha 7-10 dager å flytte inn og se deg rundt.
Vi vil da fullføre en endelig undersøkelse, hvoretter du vil motta en faktura for de siste 10% gjenværende.
Ditt bygg kommer fullt utstyrt eller i henhold til spesifikasjonene du bestilte. Du kan dermed få et nøkkelferdig bygg, tilpasset komplett og klar til bruk.
Ja, det kan du! Vi forstår om du vil ha en crawler-modell som du kan dekorere deg selv, og vil hjelpe deg med å få akkurat det du trenger (eller ikke trenger).
Her i Norge er det mange regler å ta hensyn til når det gjelder oppføring av bygg. Alt avhenger av hvilken kategori byggverket havner under.
Dersom bygget skal skal oppføres på tomt som er regulert for fritidsbolig er det langt færre regler å forholde seg til enn om man skal\må oppføre bygget som hus. Dette har med kravene om livsløpsstandard å gjøre.

Dersom du er usikker, eller har spørsmål må du gjerne ta kontakt med oss, så vil vi veilede deg gjennom dette.
Ved kjøp av en fritidsbolig, mikrohus/tiny house eller småhus fra oss vil følgende tilkomme:

Grunnarbeid
Fundamentering
Kostnad for byggesøknad til kommune
Kostnad for følgende roller ifb. søknad og kontroll:
  • Ansvarlig Søker

  • Ansvarlig Prosjekterende

  • Ansvarlig Kontrollerende (Uavhengig kontroll)


Eventuelt. påkoblingsgebyr VA/EL

Kostnader for dette vil variere ut i fra bl.a hvilken kommune du har tomt i, hva tomten er regulert for av bebyggelse, hva bygget skal benyttes til og eventuelle endringer du som kunde ønsker foretatt på modeller.
Dette avhenger av type transport. Dersom bygget skal reises på fabrikk, slik våre basismodeller i hovedsak blir, begrenser høyden seg til maks 4 meter (mønehøyde).

4 meter mønehøyde er også maks for tiltak som er unntatt søknadsplikt, samt i en del reguleringsplaner hvor det likevel er søknadsplikt
Her er det dessverre ikke noe enkelt svar.
I mikrohus er det umulig å tilfredsstille myndighetenes krav til livsløpsstandard og universell utforming. Dette er påkrevd for å få bygg godkjent som bolig. Kan derimot bygget oppføres som fritidsbolig er kravene langt færre.

Hva gjelder inventar, isolasjon og varmekilder, så er det fullt mulig å benytte våre modeller som helårsbolig.

Vi er behjelpelige med å kartlegge krav for din tomt og gjøre endringer i våre fritidsboliger, mikrohus/tiny house og småhus, for å tilfredsstille disse
Vi tilbyr 10 års fabrikkgaranti.
Husene våre er bygget i henhold til norsk standard med PVC vedlikeholdsfrie vinduer (om ønskelig trevinduer), mange norske produsenter leverer til oss, samt veldig mange andre kjente fabrikater.
Absolutt. Våre hus er veldig godt isolert og fungerer sommer som vinter, selv der det blir skikkelig kaldt.
En måte å måle huset godt isolerte vegger, vinduer, tak og gulv er. Jo lavere verdien U, desto bedre.
Det avhenger av hva du vil bygge. Vi kan hjelpe, når vi vet hva du ønsker, og hvor du ønsker å sette opp ditt tiny house.
Alle våre hus er bygget utenfor Riga. Fabrikken er Fabrika Rauna, og ligger på følgende adresse: Dīķa 10, Rauna, LV-4131, Latvia. Kontaktinformasjon er tilgjengelig på kontakt siden. Du er velkommen til å besøke vår fabrikk både før og under byggeprosessen (etter avtale)
Frakten til våre husmodeller er inkludert i prisen frem til Oslo og omegn (innenfor 6 mil).
Ta gjerne kontakt med oss dersom du har tomt utenfor dette området og ønsker kostnadsdifferansen spesifisert.
Vi sender vanligvis innen 8-10 uker.
Ja. Vi sender overalt i Norge. Modell og sted trenger vi for å gi sluttpris, og blir beregnet etter vi har sjekket med adkomstmuligheter, fergepriser etc.
Hvis du ikke kan levere hele huset til tomt, tilbyr vi å montere huset på plassen.
Det er forskjellige krav til søknad avhengig av type bygg og dets formål.

Vi anbefaler at man engasjerer en Ansvarlig Søker og Ansvarlig Prosjekterende. Vi har kontakt med selskaper som tilbyr dette på landsbasis, så ta gjerne kontakt så hjelper vi deg med dette.
Vi vil holde kontakten og sørge for at alle involverte er forberedt når huset leveres.
Vi har delt utbetalingene til tre deler.
1. 50 % av det totale beløpet faktureres når du bestiller bestillingen.
2. 40 % av beløpet faktureres når huset leveres.
3. De siste 10 % er fakturert ca. 7 dager etter levering når vi har gått gjennom huset og sørg for at alt er i orden (ferdigbefaring).
Ja, varmtvannsbereder er inkludert.
Ja, du kan flytte vegger, gjøre rom større eller mindre, og flytte på begge vinduer og dører.
Ja, det er greit. Du må spørre entreprenører eller håndverkere for hjelp med bygging av kjelleren din. Vi vil sende tegninger på hva som trengs for at våre hus skal installeres på toppen av kjelleren du ønsker.

Andre spørsmål? Ta kontakt her

loading